Intensivo de Danza Body Weather con Sara Pons

Body Weather
( Espazo-Tempo-Corpo e Xogo)

— Castellano abajo ——————-

QUEN? Sara Pons (bailarina, clown, coreógrafa, docente) formada en danza clásica, contemporánea, clown, circo e música.No ano 2004 as danzas Butoh e Body Weather convírtense no seu modus vivendi.Sara Pons ten traballado en diferentes festivais arredor do mundo, con distintas compañías e coa súa propia, impartindo obradoiros e dirección coreográfica na península, Inglaterra, Alemaña, EEUU.

ONDE? Palas de Rei ten numerosas mostras de patrimonio arquitectónico, coma igrexas románicas, pazos, e o Castelo de Pambre. E dalí a escasos minutos está o río Ulla pra darse un baño refrescante.Body Weather é unha práctica que nace no Xapón a finais dos 70, a partires das experiencias de Min Tanaka e Hisako Horikawa.

QUE? É un entrenamento moi completo que investiga profundamente a conexión corpo-espazo, vivindo o espazo coma unha extensión do corpo.
É unha busca dun corpo versátil en constante mudanza, coma o propio tempo meteorolóxico, cun íntimo, complexo e infinito proceso que rompe coas xerarquías, convidándonos incesantemente a desaparecer e aparecer nun corpo novo. BW non é só unha práctica, é un coñecemento creativo en armonía co invisible.BW na Natureza:O obxectivo de sacar a experiencia á natureza é explorar e desenvolver a conexión corpo-paisaxe, espertar as sutilezas da conciencia, deixarse tocar, fundirse, concebir o corpo coma unha paisaxe en resonancia con todo… Ser contorna!MB (Mind-Body/Muscle-Bonds): serie de progresivas propostas rítmicas, dinámicas e conscientes que traballan o potencial de coordinación, flexibilidade, resistencia, plasticidade, escoita… preparando o corpo pra unha apertura maior ao ser movido polo espazo.

LAB Natureza = corpos: investigacións sensoriais, exploracións da percepción, paisaxe creativo, indagar, aprofundar, atravesar, imaxinar, esquecer, conciencia do ser movido pola paisaxe.Creación de proxecto: espazo-tempo diario á exploración e desenrolo dunha paisaxe creativa, individual, parellas ou tríos.

¿QUIÉN? Sara Pons (bailarina, clown, coreógrafa, docente) formada en danza clásica, contemporánea, clown, circo y música.
En el año 2004 apareció el Body weather y el butoh en su vida y desde entonces se ha convertido en su modus vivendi.
Sara Pons ha trabajado en diferentes festivales alrededor del mundo, con diferentes compañías y con la suya propia, impartiendo workshops y dirección coreográfica, en la Península, incluído Portugal, y en Inglaterra, Alemania, EEUU.

¿DÓNDE? Palas de Rei es un municipio que se encuentra en la provincia de Lugo, en el centro de Galicia, y es una población importante en el Camino de Santiago desde antiguo. Tiene numerosas muestras de patrimonio arquitectónico, como: iglesias románicas, pazos y el Castelo de Pambre, que se puede visitar. Y de allí a escasos minutos, un baño refrescante en el río Ulla.

¿QUÉ? Body weather es una práctica que nace en Japón a finales de los 70 a partir de las experiencias y puesta en común de Min Tanaka y Hisako Horikawa. Es un entrenamiento muy completo que investiga profundamente la conexión cuerpo-espacio, viviendo el espacio como una extensión del cuerpo. Es la búsqueda de un cuerpo versátil en cambio constante, como el propio tiempo, con un íntimo, complejo e infinito proceso que rompe con las jerarquías, invitándonos incesantemente a desaparecer y aparecer en un cuerpo nuevo.BW no es sólo una práctica, es un conocimiento creativo en armonía con lo invisible. Body weather en la Naturaleza :
El objetivo de sacar la experiencia a la naturaleza es explorar y desarrollar la conexión cuerpo-paisaje, despertar las sutilezas de la conciencia, dejarse tocar, fundirse, concebir el cuerpo como un paisaje en resonancia con todo lo que nos rodea… ¡Ser entorno!Intensivo , ¿qué trabajaremos? MB…(Mind-Body/ Muscle -Bonds) serie de progresivas propuestas rítmicas, dinámicas y conscientes que trabajan el potencial de coordinación, flexibilidad, resistencia, plasticidad, escucha… preparando al cuerpo a una apertura mayor a ser movido por el espacio.

LAB Naturaleza = cuerpos: investigaciones sensoriales, exploraciones de la percepción, paisaje creativo, indagar, profundizar, atravesar, imaginar, olvidar, conciencia del ser movido por el paisaje.Creación de proyecto: Espacio-tiempo diario a la exploración y desarrollo de un paisaje creativo, individual, parejas o tríos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *